Privacy verklaring

Renard Personal Support
Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Renard Personal Support. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

1. Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Renard Personal Support. Renard Personal Support is een organisatie die personen en evenementen organiseert en ontzorgt. Renard Personal Support biedt services aan zoals Personal Assistant mogelijkheden maar ook het organiseren van evenementen behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Renard Personal Support verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Renard Personal Support, neem dan gerust contact op!
Renard Personal Support is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Mirjam Vos.

2. Doel gegevens
Renard Personal Support verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

– Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Renard Personal Support via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

– Overeenkomst
Wanneer we een samenwerkingsovereenkomst aangaan dan worden gegevens gebruikt voor de werkzaamheden die aan Renard Personal Support gevraagd worden uit te voeren. Wanneer wordt gevraagd om werkzaamheden uit te voeren zoals betalingen en boekingen, dan worden onder andere credit card gegevens opgeslagen in een streng beveiligde omgeving welke is aangeraden door een IT professional.

3. Ontvangers
De gegevens die Renard Personal Support ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
Hostnet

De e-mail van Renard Personal Support wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via email, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Algemene gegevens en uit te voeren werkzaamheden worden opgeslagen onder OneDrive van Hostnet.
LastPass

Strik vertrouwelijke gegevens worden bewaard in het programma LastPass. Dit is een omgeving die ‘kraakvrij’ is en is aangeraden door een IT professional.

4. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Renard Personal Support, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Renard Personal Support via email, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden voor een periode van maximaal 2 jaar bewaard, tenzij de gegevens langer nodig zijn vanwege uit te voeren werkzaamheden.

6. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Renard Personal Support of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

7. Jouw rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Renard Personal Support vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Renard Personal Support. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

– Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen.

– Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Renard Personal Support opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Renard Personal Support jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

– Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Renard Personal Support vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

– Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Renard Personal Support niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

8. Plichten
Renard Personal Support verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Renard Personal Support. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Renard Personal Support met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Renard Personal Support behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist danwel wanneer Renard Personal Support dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Renard Personal Support te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op via mirjam@renardpersonalsupport.nl.