Seminar waarbij plenaire zaal werd omgebouwd tot diner ruimte